Fundacja Światowe Jamboree

 

Rada Fundacji

Karty podstawowe

Rafał Bednarczyk - Przewodniczący Rady Fundacji

Przemysław Marchlewicz - członek Rady Fundacji

Agnieszka Gan Skrzydlewska - członek Rady Fundacji